Kwaliteit

Wat doen wij ervoor?
Om er zeker van te zijn dat wij u op een kwalitatief hoogwaardige manier van dienst kunnen zijn, hebben wij ons verplicht deel te nemen aan verschillende kwaliteitssystemen van onze beroepsorganisaties.

Daarnaast nemen wij deel aan verschillende netwerken in onze regio om een optimale aansluiting met de verwijzende specialisten te houden.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en daar willen wij graag wat voor doen. Ook hiermee is Therapeutisch Centrum Lunteren volop in beweging!

 1. Registratie van alle specialisaties in Centraal Kwaliteits Register van onze beroepsvereniging, het KNGF.
 2. Deelname Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie van het KNGF.
 3. Deelname aan werkgroepen van het ROF GV (Regionale Organisatie Fysiotherapie in de Gelderse Vallei):
  • (werkgroep) “schouder”
  • (werkgroep) “nieuwe heup/knie”
  • (werkgroep) “Voorste kruisband”
  • (werkgroep) “COPD”
  • (werkgroep) “ DM2” (diabetes)
  • (werkgroep) “oncologie/ palliatieve zorg”
  • (werkgroep) “CVRM” (cardiovasculair risicomanagement)
 4. Tom Adding is lid van Parkinsonnet en van het Geriatrienetwerk Gelderse Vallei
 5. Geke van Houten is lid van het oncologienetwerk in de regio. Daardoor staat ze in nauw contact met de specialisten van ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarnaast is ze lid van de NVFL, Onconet en Fyonet.
 6. Marcella Meijer- van den Brink is als sportfysiotherapeut lid van sportzorg.nl.
 7. Tom, Pieter, Marcella en Hans zijn stagebegeleider van de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
 8. Continue kwaliteitsmeting door QDNA.

Ad 1: Al onze specialisaties staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van de betreffende beroepsorganisaties. Elke beroepsorganisatie heeft zijn eigen eisenpakket om de betreffende specialisatie te mogen uitvoeren. De leden zijn verplicht tot na- en bijscholing en de registers worden elk jaar geactualiseerd. De meeste collega’s van TCL zijn op masterniveau opgeleid.

Ad 2: Het kwaliteitsprogramma heeft een permanent karakter. De onderdelen van het kwaliteitsprogramma zijn (1) het volgen van een traject voor verplichte scholing, (2) het volgen van geaccrediteerde overige na- en bijscholingsactiviteiten, (3) het ontwikkelen en invoeren van richtlijnen, (4) het invoeren van kwaliteitsdeelsystemen en (5) het invoeren van een kwaliteitswaarborg. De ‘motor’ van het kwaliteitsprogramma is het Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF).

Het IOF als motor
Een IOF is een overleg van een groep fysiotherapeuten (10-15) die met elkaar in gesprek zijn over het vak. Het overleg wordt gevormd buiten de muren van de eigen praktijk of instelling. In dit intercollegiaal overleg wordt over het vak gesproken door toepassing van kwaliteitsdeelsystemen.

Als u zoekt bij www.defysiotherapeut.com kunt u alle collega’s vinden.

Ad 3
: Bijna al onze collega’s zijn lid van een werkgroep van de Regionale Organisatie Fysiotherapie in de Gelderse Vallei (ROF GV).
Deze werkgroepen bestaan uit collega fysiotherapeut-specialisten op een bepaald vakgebied. Dit zijn collega’s uit ziekenhuis de Gelderse Vallei en uit de eerste lijn in de regio. Er is intensief contact met de medisch specialisten van Ziekenhuis De Gelderse Vallei (ZGV) om de zorg rondom de patiënten uit het ziekenhuis zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen.  Voor de belangrijkste groepen patiënten zijn er afspraken gemaakt en zijn onze collega’s geschoold om te kunnen werken volgens het afgesproken protocol.
Zo zijn wij vertegenwoordigd in de werkgroepen Schouder, nieuwe heup/knie, voorste kruisband, COPD, DM2, oncologie/ palliatieve zorg en CVRM.

Ad 4: Onze geregistreerd geriatrie-fysiotherapeut Tom Adding is al vanaf het begin betrokken bij Parkinsonnet. Om hiervan deel te mogen uitmaken worden er eisen gesteld aan de kennis en kunde van de betreffende therapeut en is hij verplicht bij- en nascholingsactiviteiten te volgen. Ook hier is er een eis van ervaring; dat wil zeggen dat je veel patiënten uit deze categorie moet zien om je vaardigheden op peil te kunnen houden.
Kijk op parkinsonnet

Ad 5Geke van Houten is als oncologie- en oedeemfysiotherapeut verbonden aan dit netwerk. Via het NVFL, Onconet en Fyonet worden (deels verplichte) scholingen aangeboden om de kwaliteit hoog en de werkwijze eenduidig te houden.

Ad 6Vanuit sportcentrum Papendal is een netwerk opgezet van sportartsen en sportfysiotherapeuten om sporters snel bij de juiste behandelaar te krijgen. Marcella Meijer is bij dit netwerk aangesloten.
Kijk op sportzorg

Ad 7: Doordat we studenten van de opleiding fysiotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) begeleiden blijven we goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied. Om dit werk te mogen doen hebben de stagebegeleiders scholing gevolgd.

Ad 8: Al onze patiënten wordt gevraagd of ze willen deelnemen aan een kwaliteitsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau (QDNA) en word ingezet na afsluiting van de behandelreeks. Dit is geheel vrijwillig voor de deelnemende patiënten. De feedback die wij via deze weg ontvangen vinden wij zeer waardevol. Al mag u ons natuurlijk ook altijd direct benaderen met positieve of negatieve feedback!