COVID

Fysiotherapie en het Coronavirus (COVID-19)
COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dit virus veroorzaakt met name luchtwegklachten en koorts en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Hierbij komen fijne druppeltjes vrij waarin het virus zich verspreidt. De verspreiding vindt meestal plaats door inademing van deze druppeltjes. Ook via contact met hand, neus of ogen kan het virus het lichaam binnendringen.

Een deel van de COVID-19 patiënten (80%) heeft milde tot matige klachten en kan thuis herstellen. Ongeveer 20 procent krijgt ernstige tot zeer ernstige klachten (zoals een ernstige longontsteking), waarbij een ziekenhuisopname nodig is. Deze groep patiënten eindigt vaak op de Intensive Care (IC) afdeling van het ziekenhuis.

Een verblijf op de IC is lichamelijk en geestelijk erg zwaar. Na ontslag kun je veel verschillende klachten ervaren, zoals vermoeidheid, minder spierkracht en veranderingen in gehoor, zicht en smaak. Per dag IC opname verliest een patiënt 5% aan spiermassa en conditie.

Ook kan na ontslag van de IC het post-intensive care syndroom (PICS) ontstaan. Daarbij hoeft niet alleen sprake te zijn van lichamelijke klachten, maar ook van cognitieve (denkvermogen) en mentale klachten. Soms kunnen klachten jarenlang blijven bestaan en gevolgen hebben voor het functioneren op bijvoorbeeld het werk. De huisarts kan u in dat geval doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.

Wat kan een longfysiotherapeut voor u betekenen?
Onze longfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van patiënten met luchtwegproblemen. Denk dan aan COPD, astma, longemfyseem of de eerdergenoemde restverschijnselen na COVID-19. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid, werken volgens een protocol en hebben korte lijnen met de longartsen, huisartsen, diëtisten en psychologen uit hun netwerk (ROF).

Na een grondige intake kunnen ze goed inschatten waar je het best mee bent geholpen en welke wegen je daarvoor kunt volgen. Vaak is een lange periode meerdere keren per week fysiotherapie nodig voor het verbeteren van de conditie, fitheid en spierkracht.

In het begin gaat de aandacht naar dagelijkse activiteiten (oftewel: ADL), de dagelijks terugkerende dingen die je moet doen om zelfstandig te kunnen leven. Denk aan opstaan uit bed, weer leren lopen en traplopen. Daarnaast is een juiste verdeling van je energie, zeker in de beginfase, erg belangrijk. Ben je erg verzwakt, forceer dan niet. De therapeut zal je begeleiden in hoe vaak, hoe lang en hoe veel je kunt inspannen. Meer is niet altijd beter.

Wanneer je longfysiotherapeut vindt dat je er klaar voor bent, zal je intensiever gaan trainen om weer kracht en spiermassa op te bouwen. Ook kunnen ze je (terug) verwijzen naar de longarts, huisarts of doorverwijzen naar een diëtist, logopedist, ergotherapeut en psycholoog.

Vergoeding
Door de uitbreiding van het basispakket per 18 juli 2020 kunnen post-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van fysiotherapeutische zorg, namelijk maximaal 50 behandelingen. Dit geldt voor zowel de patiënten die op een reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen als voor de patiënten die thuis ernstig ziek zijn geweest. De benodigde behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige dat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt 385 euro in 2021.

Bij post-coronazorg is het een voorwaarde dat er door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts, een COVID-19 besmetting is vastgesteld óf een sterke verdenking daarvan. De zorg is alleen bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals vermoeidheid of benauwdheid.

De eerste behandeling paramedische zorg voor post-coronapatiënten moet bovendien binnen één maand na verwijzing plaatsvinden en duurt maximaal een half jaar. Dit kan eventueel met een half jaar verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.

Hans Takken en Barbara Roordink zijn binnen onze praktijk opgeleid tot longfysiotherapeut en kunnen u begeleiden bij genoemde aandoeningen.