CVRM

CVRM (Cardio Vasculair Risico Management) gaat over de zorg voor mensen die een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten. Mensen met hart- en vaatziekten kunnen last krijgen van angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct, een herseninfarct (CVA) of een vernauwing van de slagaderen (aderverkalking). Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn factoren die maken dat u een verhoogde kans heeft op deze aandoeningen. Enkele risicofactoren zijn bijvoorbeeld diabetes (suikerziekte), roken, een hoge bloeddruk, hoge cholesterol, te weinig lichaamsbeweging en overgewicht.

In Nederland wonen 3.2 miljoen mensen ouder dan 65 jaar. De komende jaren zal vooral het aandeel 80-plussers sterk stijgen. Een op de vijf van hen behoort tot de populatie kwetsbare ouderen. Voor zowel mannen als vrouwen stijgt het aantal  hart- en vaatpatiënten met de leeftijd. De verwachting is dat daardoor het aantal kwetsbare oudere patiënten met hart- en vaatziekten een enorme stijging zal ondergaan. In 2019 kwam het aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten overeen met een kwart van alle sterfgevallen in Nederland in dat jaar.

Uit onderzoek is gebleken dat bijna alle ouderen boven de 70 jaar een verhoogd cardiovasculair risico hebben, en daardoor in aanmerking komen voor bloeddrukverlagende middelen, cholesterolverlagende middelen en/of bloedverdunners.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?
Omdat is gebleken dat bewegen een adequaat middel is om de risico’s op het krijgen van hart- en vaatziekten te verminderen, kan uw CVRM-fysiotherapeut een belangrijke rol spelen bij het risicomanagement van hart- en vaatziekten. Wij bieden u een op maat gemaakt programma waarbij we u helpen uw levensstijl te optimaliseren. We proberen u weer beter, meer en veilig te laten bewegen en helpen u mee uw lichaamsgewicht te controleren. Omdat de CVRM fysiotherapeut is aangesloten bij het netwerk van ziekenhuis de Gelderse Vallei, is er veel overleg met de artsen en de andere CVRM fysiotherapeute om de zorg voor u te verbeteren en af te stemmen.

Bij Therapeutisch Centrum Lunteren is Yi Luo de CVRM fysiotherapeut. Hij is ook geregistreerd geriatrie fysiotherapeut en daardoor goed op de hoogte van alle ouderdomsziekten en hun relatie tot het bewegen.