Orofaciale Fysiotherapie

Deskundige in het hoofd, hals en aangezicht
De orofaciaal fysiotherapeut, oftewel de kaakfysiotherapeut is geschoold in tandheelkundige aspecten, specifieke zenuwaandoeningen, kanker in het hoofd-halsgebied en specifieke stoornissen die te maken hebben met de nek. Hij is dé deskundige bij uitstek die u kan adviseren en begeleiden bij pijn en functieproblemen in het hoofd, aangezicht en hals. De orofaciaal fysiotherapeut werkt nauw samen met de huisarts, de tandarts, de orthodontist of de medisch chirurg zoals een KNO-arts, kaakchirurg en neuroloog. Veel voorkomende klachten die door de orofaciaal fysiotherapeut worden behandeld zijn:

  •  Knappen van het kaakgewricht
  •  Beperkte mondopening
  •  Klemmen van de kaak en tandenknarsen
  •  Pijn in het gelaat, hoofd of hals
  •  Aangezichtsverlamming
  •  Duizeligheid
  •  Tinnitus of oorsuizen
  •  Hoofdpijn
  •  De gevolgen van ongelukken, botbreuken of de gevolgen van kanker, in relatie tot het bewegend functioneren van het hoofd-halsgebied

Hoe gaat de orofaciaal fysiotherapeut te werk?
De behandeling zou o.a. kunnen bestaan uit het geven van advies, het afleren van parafuncties (onder parafuncties verstaan we o.a. het tandenknarsen en klemmen), het masseren van gespannen kauwspieren en het aanleren van oefeningen. De oefeningen kunnen gegeven worden om bijvoorbeeld de gestoorde mondopening te verbeteren of om de aanwezige spanning van de musculatuur te verminderen.

Bij Therapeutisch Centrum Lunteren is John Peerdeman de orofaciaal fysiotherapeut.