Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Vanaf oktober 2023 bij Therapeutisch Centrum Lunteren! De intake’s zijn gestart, er is nog ruimte om in te stomen dus twijfel niet langer en meld je aan!!

Wat is een Gecombineerde Leefstijlinterventie?

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een traject voor mensen met obesitas of overgewicht met als doel gewichtsverlies en een gezonder leven.

Vindt u het lastig hiermee zelf aan de slag te gaan? Dan is een GLI traject wellicht iets voor u! Het traject zorgt ervoor dat u uw doelen behaalt en de gezonde levensstijl vasthoudt.

CooL (Coaching op Leefstijl)

Het CooL-programma is een GLI. CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één en dezelfde persoon, namelijk de leefstijlcoach. Bij ons in de praktijk is dat Marcella. Het CooL-programma kijkt niet alleen naar voeding en beweging, maar ook naar slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid.

CooL-coach

De coach helpt de deelnemer bij het behalen van zijn of haar eigen doelen. Tijdens het programma ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft de leefstijlcoach een ondersteunende rol.

CooL-programma

Het CooL-programma bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden en een onderhoudsprogramma van 16 maanden. Beide delen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten met daarnaast 3.5 uur aan individuele gesprekken. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Deelnemen aan CooL

Om te kunnen starten met het CooL-programma is een verwijzing van de huisarts nodig. De meeste zorgverzekeraars accepteren ook de verwijzing van een internist en in sommige gevallen een andere specialist. De verwijzer stelt vast of de deelnemer in aanmerking komt voor deelname aan het programma. Tijdens de GLI blijft de coach in contact met de huisarts. Ze stemt af, koppelt resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

Sinds 2019 wordt de GLI onder bepaalde voorwaarden vergoed door de basisverzekering zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Het doel van de GLI is een gezondere leefstijl voor de deelnemer met overgewicht door advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag.

Neem bij vragen óf om u alvast aan te melden contact met ons op.