Tarieven

Onderstaande tarieven gelden voor behandelingen die buiten de overeenkomsten vallen die wij met de zorgverzekeraars hebben afgesloten.

Met een groot aantal verzekeringsmaatschappijen is door ons een overeenkomst gesloten. Hierdoor is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling rechtstreeks door ons bij uw maatschappij worden gedeclareerd. Om misverstanden te voorkomen vragen wij u uw polis en polis voorwaarden met betrekking tot fysiotherapie goed te bekijken en ons hierover de juiste informatie te verstrekken.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u vanzelfsprekend ook terecht bij ondergetekenden.