Tarieven

Onderstaande tarieven gelden voor behandelingen die buiten de overeenkomsten vallen die wij met de zorgverzekeraars hebben afgesloten. Aangepast per 01-01-2023.

Met de meeste verzekeringsmaatschappijen is door ons een overeenkomst gesloten. Hierdoor is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling rechtstreeks door ons bij uw maatschappij worden gedeclareerd. Om misverstanden te voorkomen vragen wij u uw polis en polisvoorwaarden met betrekking tot fysiotherapie goed te bekijken en ons hierover de juiste informatie te verstrekken.
In 2023 hebben wij geen contract met Zorg & Zekerheid, Eno (Salland) en Caresq (Aevitae/ Eucare). Als u bij één van hen verzekerd bent ontvangt u van ons een factuur, die u zelf in kunt dienen bij uw zorgverzekering.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u vanzelfsprekend ook terecht bij Pieter of Geke.