Tarieven

Onderstaande tarieven gelden voor behandelingen die buiten de overeenkomsten vallen die wij met de zorgverzekeraars hebben afgesloten. Aangepast per 01-01-2024.

Wij hebben met alle verzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor is het mogelijk dat de kosten van uw behandeling rechtstreeks door ons bij uw maatschappij worden gedeclareerd. Om misverstanden te voorkomen vragen wij u uw polis en polisvoorwaarden met betrekking tot fysiotherapie goed te bekijken en ons hierover de juiste informatie te verstrekken.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u vanzelfsprekend terecht bij Pieter of Geke.