Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. De manueel therapeut is een specialist die de functie van gewrichten probeert te verbeteren. Dit kunnen de wervelgewrichten zijn, maar bijvoorbeeld ook de heup- of schoudergewrichten. Deze gewrichten kunnen geblokkeerd zijn, maar kunnen ook teveel beweeglijkheid hebben. Door specifieke technieken te gebruiken kan de manueel therapeut de gewrichtsfunctie verbeteren. Dit is vaak al na de eerste behandeling merkbaar.

Wat doet de manueeltherapeut?
In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een manueeltherapeutische diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt teruggaat naar de (verwijzend) arts met een rapportage van de manueeltherapeut.

De behandeling die volgt zal tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren, maar ook de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie te verbeteren. Tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert afgenomen beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties (volksmond ‘kraken’). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Indicaties 
Enkele voorbeelden:

  • Hoofd- en nekpijn (vaak in combinatie met een stijve bovenrug)
  • Nekpijn (al dan niet uitstralend in de arm)
  • Klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
  • Heupklachten
  • Lage-rugklachten (ook als ze uitstralen naar het been)
  • Duizeligheid die komt door het bewegen van de nek
  • Schouderklachten (soms in combinatie met nekklachten)
  • Pijn en stijfheid in de schouder (Frozen shoulder)

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.

Verwijzing en vergoeding
U kunt zowel met als zonder verwijzing van de huisarts of specialist bij uw manueel therapeut terecht. Manuele therapie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.


Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking

De erkende manueeltherapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een lidvereniging van het KNGF. De vereniging telt momenteel circa 2000 leden. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet. In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de NVMT in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een Patiëntenadviesraad ingesteld, die in algemene zin de belangen behartigt van de patiënten van de manueeltherapeut. De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

Hans Takken en Pieter Vaessen zijn onze geregistreerde manueel therapeuten.