Haptotherapie

Sinds januari 2021 is Giselle Magis als GZ-Haptotherapeut werkzaam binnen onze praktijk.

U kunt met haar contact opnemen via haar eigen contactgegevens.
06-24841334
Info@haptotherapielunteren.nl
www.haptotherapielunteren.nl

KvK: 30277337
AGB-code praktijk: 90016362
AGB-code zorgverlener: 90037755
BIG registratie: 19034412404
VVH registratie: 624A

Haptotherapie
Wanneer gevoelens en gedachten niet in overeenstemming zijn met het leven dat je leidt kunnen lichamelijke of psychische klachten ontstaan. Je kan problemen ondervinden in relaties, in het gezin of op het werk.
Haptotherapie helpt bij het zoeken naar een eigen evenwicht in het leven. Je natuurlijke vermogen om te voelen wat goed voor je is en wat niet, wordt ontwikkeld of hersteld.
Binnen de begeleiding speelt het bevestigend (aan)geraakt worden een belangrijke rol.
Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de Haptonomie: een wetenschap die de ontwikkeling van het gevoelsleven en in ruimere zin de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen bestudeert.

Bevestigend contact
De basis voor het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen ligt in je affectief bevestigd voelen. Hoe je als kind aangeraakt, gedragen, benaderd bent heeft invloed op je ontwikkeling als persoon en de manier waarop je in contact bent met jezelf en de ander. Wat je van jongs af aan meemaakt in het leven laat gevoelsindrukken na in je lichaam en in je patronen van overleving.
Het fundament van haptotherapie is het ervaren van veiligheid, respect voor jouw eigenheid en de bevestiging dat je mag zijn zoals je bent. Dit geeft ruimte om samen te ontdekken wat er speelt.

Het belang van voelen
We leven in een tijd waarin tempo, prestatie en ratio hoog worden gewaardeerd. De druk van buiten is niet gering en er komen veel prikkels op ons af. Dit kan tot gevolg hebben dat je gevoel steeds meer op de achtergrond raakt. Soms leer je als kind al om bepaalde gevoelens weg te stoppen, om flink te zijn of jezelf aan te passen aan de behoefte van anderen. Ook kunnen vervelende en traumatische ervaringen ervoor zorgen dat je weg gaat bij je gevoel. Vaak gaat dit onbewust. Je wilt geen verdriet of pijn voelen en je sluit je als het ware af voor deze gevoelens. Dit is een reactie die heel nuttig kan zijn, zolang het tijdelijk is. Als je jezelf lang afsluit voor je gevoel dan verlies je het contact met jezelf en daardoor ook met je omgeving. Maar de pijnlijke gevoelens verdwijnen niet echt, op een diepere laag werken ze in ons door. De patronen die in je leven zijn ontstaan om gevoelens te onderdrukken kosten veel energie en verminderen je inspiratie, je levenslust en je veerkracht.
Vermoeidheid, gespannenheid, prikkelbaarheid of innerlijke leegte zijn eerste signalen dat je uit balans bent geraakt. Mogelijk probeer je jezelf op wilskracht staande te houden. Het leven wordt dan meer overleven. Op den duur kan dit leiden tot klachten en problemen.

Persoonlijke groei
Vaak ervaren we deze klachten en problemen als een belemmering en over het algemeen willen we er zo snel mogelijk vanaf. We kunnen deze klachten ook zien als signalen dat het innerlijk evenwicht is verstoord. Dat voelen, denken en handelen niet in balans zijn. Vanuit deze zienswijze kunnen klachten aanzetten tot persoonlijke groei. Haptotherapie biedt de mogelijkheid om (opnieuw) contact te maken met je gevoelsleven. Je leert weer te luisteren naar wat je lichaam je ‘vertelt’ over jezelf, over je omgeving en over je relaties met anderen.

De betekenis van (aan)geraakt worden
Het lichaam wordt gezien als ‘drager’ van gevoelens. Het heeft een geheugen voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelens vertolken zich via onze lichamelijkheid. Ze zijn terug te vinden in hoe we ons uitdrukken in de wereld, in onze houding, beweging, gezichtsexpressie, stem en gebaren en in de wijze waarop we contacten aangaan en beleven.
Via de directe affectieve aanraking wordt in de haptotherapie aan den lijve voelbaar gemaakt hoe je met jezelf omgaat in relatie met anderen. Reactiepatronen kunnen worden herkend en erkend. Je leert je mogelijkheden en je grenzen beter kennen. Een respectvolle en bevestigende aanraking kan je raken in je gemoed. Je kan je bewogen of geraakt voelen. Wanneer weggestopte of verkrampte gevoelens naar boven komen ga je ervaren dat je een keus hebt: trek je terug, sluit je af of blijf je erbij. Wanneer je de beleving toelaat en woorden geeft aan je gevoelens kunnen deze een plaats in je leven krijgen. Dit geeft innerlijke ruimte, je gevoelsstroom kan weer op gang komen, je wordt vrijer in je doen en laten. Bevestigend contact kan je aanmoedigen om (weer) in beweging te komen, van binnenuit. Trouw aan jezelf zonder het gevoel voor de ander te verliezen.

De behandelwijze
De eerste afspraak is een kennismakinggesprek. We staan stil bij jouw hulpvraag en mijn werkwijze. Daarna volgen drie ontmoetingen waarin je kunt ontdekken en ervaren of haptotherapie bij jou aansluit en wat de begeleiding voor jou kan betekenen. Vervolgens bekijken we samen of en hoe we verder gaan.
De afspraken bestaan meestal uit een combinatie van gesprek, “ervaren op de behandelbank“ en oefensituaties waarin het contact maken en de beleving van het contact centraal staan.
In het zorgvuldig afgestemde aanbod leer je jezelf en je gevoelsreacties beter kennen. Je krijgt inzicht in patronen die je welzijn verstoren en je (natuurlijke) vermogens om anders met jezelf en situaties om te gaan worden ontwikkeld.

Gevolgen van dit bewustwordingsproces kunnen zijn dat je;

 • beter voor jezelf gaat zorgen
 • een ander eerder deelgenoot maakt van je gevoelens
 • makkelijker beslissingen neemt
 • zelfvertrouwen groeit en je beter met druk of tegenslag om kan gaan
 • veerkracht toeneemt
 • gevoel van eigenheid en oorspronkelijkheid wordt hersteld

Voor wie?
Herken je iets van onderstaande punten? Dan kan haptotherapie zinvol zijn.

 • Je niet op je plek voelen of niet lekker in je vel zitten
 • Onvrede hebben met een situatie, niet weten wat je wilt, wat je voelt of bezielt
 • Moeite hebben met het herkennen en/of uitdrukken van gevoelens, moeite hebben met het aangeven van grenzen
 • Negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
 • Relationele problemen en moeite met verbinden
 • Problemen die verband houden met de overgang naar een volgende levensfase
 • Stress, overspannenheid, burn out
 • Verlies van vertrouwen in het eigen kunnen ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of geestelijke overbelasting
 • Acceptatieproblemen ten aan zien van ziekte of handicap
 • Verwerkingsproblematiek na verlies en traumatisering
 • Psychosociale problemen rondom oncologie
 • Lichamelijke klachten van psychosomatische aard/ Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

Kwaliteitsregister GZ-haptotherapeut
Aan het keurmerk GZ-Haptotherapeut zijn kwaliteitseisen verbonden. De GZ-Haptotherapeut heeft een HBO/WO vooropleiding in de lichamelijke en/of geestelijke gezondheidszorg of welzijnszorg. De GZ-haptotherapeut is gediplomeerd aan een door de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) erkende post HBO opleiding Haptotherapie en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van GZ-Haptotherapeuten.

De leden van de VVH vallen onder de klachtenregeling en tuchtrecht van het VVH.

Aanvullende informatie:

Wat is haptonomie?
https://www.youtube.com/watch?v=B40ehljEe-I

Artikel in Trouw over aanraking
https://www.trouw.nl/nieuws/waarom-aanraking-zo-belangrijk-is-en-eng~b18a0d50/#:~:text=Zonder%20die%20lichamelijke%20hechting%20blijft,wordt%2C%20kan%20dhaptotherapie

Brochures van de VVH
Haptotherapie brengt je Dichter bij Jezelf
https://haptotherapeuten-vvh.nl/mediatheek/brochure-folders/10-161208-folder-algemeen/file

Haptotherapie bij Burnout
https://haptotherapeuten-vvh.nl/mediatheek/brochure-folders/11-161208-folder-burnout/file

Over de Praktijk en Achtergronden van Haptotherapie
https://haptotherapeuten-vvh.nl/mediatheek/brochure-folders/9-161208-brochure-vvh/file