Fysiotherapie en het coronavirus (COVID-19)

Augustus 2020… 

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Dit virus veroorzaakt met name luchtwegklachten en koorts en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Hierbij komen fijne druppeltjes vrij waarin het virus zich verspreid. De verspreiding vindt meestal plaats door inademing van deze druppeltjes. Ook via contact met hand, neus of ogen kan het virus het lichaam binnendringen.

Een deel van de COVID-19 patiënten (80%) heeft milde tot matige klachten en kan thuis herstellen. Ongeveer 20 procent krijgt ernstige tot zeer ernstige klachten (zoals een ernstige longontsteking), waarbij een ziekenhuisopname nodig is. Deze groep patiënten eindigt vaak op de Intensive Care (IC) afdeling van het ziekenhuis.

Een verblijf op de IC is lichamelijk en geestelijk erg zwaar. Na ontslag kun je veel verschillende klachten ervaren, zoals vermoeidheid, minder spierkracht en veranderingen in gehoor, zicht en smaak. Per dag IC opname verliest een patiënt 5% aan spiermassa en conditie.

Ook kan na ontslag van de IC het post-intensive care syndroom (PICS) ontstaan. Daarbij hoeft niet alleen sprake te zijn van lichamelijke klachten, maar ook van cognitieve (denkvermogen) en mentale klachten. Soms kunnen klachten jarenlang blijven bestaan en gevolgen hebben voor het functioneren op bijvoorbeeld het werk. De huisarts kan u in dat geval doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.

WAT KAN EEN (LONG-)FYSIOTHERAPEUT VOOR U BETEKENEN?
Een longfysiotherapeut is een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het begeleiden en behandelen van patiënten met luchtwegproblemen. Denk dan aan COPD, astma, longemfyseem of de eerdergenoemde restverschijnselen na COVID-19. Een longfysiotherapeut is hiervoor speciaal opgeleid, werkt volgens een protocol en heeft korte lijnen met de longartsen, huisartsen, diëtisten en psychologen uit hun netwerk.

Op de website van ROF Gelderse Vallei, https://www.rofgv.nl/aangesloten-praktijken vindt u een therapeut die aangesloten is bij het lokale netwerk. Voor meer informatie over bovenstaande: coronalongplein.nl

Hans Takken

Fysiotherapeut, manueel therapeut en longfysiotherapeut