Zullen we spelen?

Maart 2021…

“Doe niet zo lomp!” 

“Til je voeten eens op!” 

“Schrijf eens wat netter” 

Hoort u zich iets dergelijks weleens tegen uw kind zeggen? Wellicht heeft dit te maken met problemen in de ontwikkeling van de motoriek. 

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Motoriek betekent het vermogen om te bewegen en speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van baby’s en kinderen. Door te spelen en te bewegen leert een kind de wereld om zich heen ontdekken. Motoriek en algehele ontwikkeling zijn dan ook sterk met elkaar verbonden. Meestal gaat dat goed. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af. 

Wanneer er sprake is van een verminderde motorische ontwikkeling kan dit op meerdere vlakken negatieve gevolgen hebben voor uw kind. Dit kan zich uiten in het niet goed mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes tijdens buiten spelen, de gymles of bij meer fijn-motorische vaardigheden zoals schrijven. Om die reden is motorische ontwikkeling belangrijk. Zo zijn motorisch vaardige kinderen over het algemeen fitter, bewegen meer, voelen zich mentaal en sociaal beter, hebben een positiever zelfbeeld en blijven meer bewegen als ze volwassen zijn. 

Nu de dagen langer worden, we worden geacht thuis te blijven vanwege de (gedeeltelijke) lockdown en kinderen vandaag de dag meer naar een schermpje kijken, komt er van bewegen vaak niet veel meer terecht. We raden om die reden alle (groot-)ouders van Lunteren aan om zoveel mogelijk naar buiten te gaan met de kinderen om hutten te bouwen, te fietsen en te steppen, door de bladeren te banjeren of mee te gaan sporten. Op regenachtige dagen zijn kleuren, knutselen of een bordspel doen ook goed voor de fijne motoriek.

Kinderen die problemen hebben in de motorische ontwikkeling kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut, van pasgeboren baby’s tot sportende pubers. 

Babette Wierda & Jeanette van de Meent, kinderfysiotherapeut en kinderfysiotherapeut i.o.