Je krijgt de diagnose kanker…

Augustus 2020…

Je krijgt de diagnose kanker… Ongeveer het laatste waar je op dat moment aan denkt is meer bewegen.

Het hebben of overleven van kanker heeft veel gevolgen. Voorkomende klachten zijn: conditieverlies, vermoeidheid, spierzwakte, pijn en spanningsklachten. Deze klachten kunnen veroorzaakt zijn door de ziekte zelf of door de behandeling (o.a. operaties, chemotherapie of bestralingen). Bewegen tijdens en na kanker heeft een positief effect op een aantal problemen die door kanker of door de behandeling van kanker kunnen ontstaan. 

Mensen die de diagnose kanker hebben gekregen, krijgen van hun behandelend arts meestal het advies om in ieder geval niet inactief te worden. Door inactief te worden kunnen klachten van vermoeidheid en verlies van kracht en conditie alleen maar toenemen. Maar hoeveel moet je nu bewegen? Wanneer doe je te weinig en kan je ook teveel doen?

Een oncologiefysiotherapeut is een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van klachten die kunnen ontstaan tijdens en na de behandeling van kanker. Begeleiding door een oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte:

In de behandelfase, waarin de diagnose gesteld is en een operatie, chemotherapie en/ of bestraling plaatsvindt.

In de herstelfase, waarin de medische behandelingen achter de rug zijn en de patiënt zich kan gaan richten op het herstel.

In de palliatieve fase, waarin duidelijk is dat de ziekte niet meer te genezen is en de behandeling gericht is op het zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van leven.

In de terminale fase, waarin het levenseinde nadert. Binnen deze fase is behandeling gericht op het bieden van zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van leven.

In ieder stadium richt de fysiotherapeutische behandeling zich op andere doelen, die de patiënt en fysiotherapeut in overleg met elkaar vaststellen. Bij het opstellen van een behandelplan wordt er rekening gehouden met de invloed van de ziekte en de behandelingen op het fysiek functioneren.

De oncologiefysiotherapeut kan u adviseren en helpen bij de aanpak van onder andere mobiliteitsklachten, vermoeidheid, conditieverlies, spanningsklachten, benauwdheid, (bewegings)angst, pijn, ademhalingsklachten, gewichtsverandering, lymfoedeem, fibrosering, polyneuropathie, spierzwakte of algehele lichaamszwakte. 

Hebt u na het lezen van bovenstaande vragen of wilt u advies/ een gesprek over wat er in uw situatie mogelijk is? Kijk dan voor gespecialiseerde praktijken in de regio op https://www.rofgv.nl/werkgroepen/werkgroep-oncologiepalliatieve-zorg/deelnemende-praktijken/

Geke van Houten, oedeem- en oncologiefysiotherapeut