Categorieën
Medewerkers

Katja Boers

Functie:

Secretaresse

Over mij:

Na de Havo heb ik mijn diploma voor directiesecretaresse en management assistente behaald in Amersfoort. Na bij 2 andere bedrijven te hebben gewerkt, ben ik bij een bandenimporteur in Barneveld terechtgekomen, waar ik 20 jaar als secretaresse en administratief medewerker heb gewerkt.
 
Sinds 1 juni 2021 ondersteun ik als secretaresse alle fysiotherapeuten in de praktijk op diverse vlakken. Ik ben elke ochtend van 8.00 uur tot 12.00 uur aanwezig om de telefoon te beantwoorden, afspraken te maken met de patiënten en diverse administratieve en ondersteunende werkzaamheden te verrichten.
Categorieën
Medewerkers

Giselle Magis

Functie:
GZ-Haptotherapeut
Big registratienummer: 19034412404
VVH reg.nr 624

Over mij:
De eerste jaren van mijn loopbaan combineerde ik mijn werk als fysiotherapeut (afgestudeerd in 1990) met reizen en ontwikkelingswerk. Vanuit mijn persoonlijke ontwikkeling en geboeid en bewogen door levensverhalen van mensen ging mijn aandacht al snel uit naar de persoon achter de klacht. In Haptonomie vond ik verdieping.

Sinds 2000 werk ik met veel plezier en voldoening als GZ-haptoherapeut. Met oprechte betrokkenheid gaan we samen op pad: Wie ben je, waar kom je vandaan en waar wil je naartoe? Wat beweegt jou, van binnen uit? Welke bewegingsruimte voel je daarin? Wat houdt je tegen? Waar je met je verstand niet verder komt geeft voelen weer nieuwe inzichten en mogelijkheden. Door te ervaren wat je voelt, kom je (weer) in contact met jezelf. Daar ligt de basis voor groei en beweging.

Als mens en als therapeut blijf ik mezelf graag ontwikkelen. Door de jaren heen heb ik diverse aanvullende cursussen gedaan op het gebied van Mindfulness, ACT , L-MBT (Lichaamsgericht Mentaliseren) en Focusing (Gendlin). Ik heb een heldere visie en aanpak ontwikkeld met betrekking tot stresspreventie en burn-out begeleiding. Momenteel ben ik mij aan het specialiseren in haptotherapie bij (vroegkinderlijk) psychotrauma.

Naast mijn praktijken in Veenendaal en in Oosterbeek heb ik in 2021 de haptotherapiepraktijk van Jan Vinke overgenomen, gevestigd binnen TCL. Ik heb veel zin in de samenwerking met het team van TCL én de andere zorgverleners in dit prachtige pand.

Aandachtsgebieden:
Psychosociale problemen, overbelast zijn: stress/overspanning/burn out, lichamelijke klachten van psychosomatische aard, verliesverwerking, (vroegkinderlijk) trauma.

Zie ook mijn praktijkwebsite www.haptotherapielunteren.nl

Categorieën
Medewerkers

John Peerdeman

Functie:
Orofaciaal fysiotherapeut

BIG registratienummer: 49034678804

Over mij:
In 1990 ben ik in Breda als algemeen fysiotherapeut afgestudeerd. Na eerst een paar jaar in Rotterdam te hebben gewerkt ben ik in 1993 tot eind 2017 gaan werken in Barneveld. Vanaf begin 2018 ben ik als orofaciaal fysiotherapeut komen werken bij Therapeutisch Centrum Lunteren.

In de tijd dat ik nog in Barneveld werkzaam was kwam uit het werkveld van de tandartsen de vraag naar specifieke fysiotherapeutische behandelingen voor een deel van hun patiënten.  Hiervoor bood de reguliere tandheelkundige behandeling géén oplossing. Om die reden ben ik mij daarin gaan specialiseren. Sinds mei 2011 ben ik afgestudeerd als orofaciaal fysiotherapeut. In de volksmond wordt dit kaakfysiotherapeut genoemd; een term die de lading maar voor een deel dekt.

In de afgelopen jaren heb ik al vele patiënten met goede resultaten binnen korte tijd kunnen helpen. De meeste patiënten komen via de tandartsen, kaakchirurgen, huisartsen, KNO-artsen of gnatologen (gespecialiseerde tandartsen) bij mij, maar ook zonder verwijzing kun je tegenwoordig contact opnemen met een (kaak-)fysiotherapeut.

Aandachtsgebieden:
Kaakklachten, duizeligheid, hoofdpijnklachten, aangezichtsklachten, tinnitus, oorsuizen

Categorieën
Medewerkers

Marcella Meijer-van den Brink

Functie:
Sportfysiotherapeut, schouderfysiotherapeut, begeleiden medische trainingstherapie
BIG registratienummer: 59912897504

Over mij:
In 2006 heb ik de sportopleiding CIOS in Arnhem afgerond. Na het CIOS ben ik fysiotherapie gaan studeren in Nijmegen en in 2010 ben ik afgestudeerd. Ik heb veel affiniteit met sport, bewegen en sportblessures en ben daarom de masteropleiding sportfysiotherapie gaan volgen, die ik in 2015 heb afgerond.
Sinds 2011 ben ik werkzaam bij Therapeutisch Centrum Lunteren.
Ik ben lid van het ROF Gelderse Vallei en zit in de werkgroepen “Voorste kruisband” en “Schouder”.
Elke maandagavond verzorg ik in “Ut Sporthuus” en bij “Well Aktief” te Lunteren het sportspreekuur. We werken samen met alle sportclubs van Lunteren en met sportservice Ede.

Aandachtsgebieden:
Sportgerelateerde klachten, sportblessures, voorste kruisband letsel, schouderklachten

Categorieën
Medewerkers

Maud Sterk

Functie:
Bekkenfyiotherapeut
BIG registratienummer: 99920842704

Over mij:
Na het behalen van mijn diploma in 2016 heb ik werkervaring opgedaan bij verschillende stageadressen om vervolgens in De Meern, vlak bij Utrecht, mijn vaste basis te vinden. Sinds kort ben ik blij deel te uit te maken van deze professionele praktijk in Lunteren. Het is een gezellig team met collega’s die ieder hun eigen specialisatie hebben en de tijd nemen voor de patiënt.

Volgend jaar verwacht ik mijn diploma Bekkenfysiotherapie te behalen. Deze specialisatie brengt verdieping in mijn werk waardoor ik mensen beter kan helpen. Het gaat om de bekende zwangerschaps-gerelateerde klachten maar ook klachten op gebied van ontlasting, urine(verlies) en seksuele problematiek.

Het kunnen gevoelige onderwerpen zijn waarbij veel hinder in het dagelijks leven wordt ervaren. Er kan al veel gedaan worden door middel van uitleg en adviezen. Ook bij langer bestaande pijnklachten in de lage rug, het bekken of de heup kunnen de spieren van de bekkenbodem een aandeel hebben.


Aandachtsgebieden:
zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn, incontinentieklachten, seksuele dysfunctie

Categorieën
Medewerkers

Jeanette van de Meent-Muller

Functie:
Kinderfysiotherapeut, fysiotherapeut, begeleiden medische trainingstherapie

BIG registratienummer: 49908839104

Over mij:
In 2007 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht als algemeen fysiotherapeut. Voordat ik de opleiding fysiotherapie ben gestart heb ik de Academie Lichamelijke Opvoeding in Groningen afgerond. Tijdens deze opleiding was ik er al van overtuigd dat ik mij zou gaan specialiseren als kinderfysiotherapeut. De affiniteit met kinderen was bij mij toen al groot en werd bevestigd tijdens verschillende stages in het onderwijs. De wens om individueel met kinderen te werken, waarbij bewegen centraal staat, heeft bij mij de doorslag gegeven om me te gaan specialiseren als kinderfysiotherapeut.

Creatief bezig zijn met kinderen, zoeken naar de juiste oplossingen die bij het kind en zijn of haar probleem passen en de nauwe samenwerking met ouders en andere betrokkenen maken dat ik met veel plezier naar mijn werk ga. Ik ben bevoorrecht om een kind te mogen helpen met zijn of haar ontwikkeling.

In 2021 heb ik de Masteropleiding kinderfysiotherapie aan de hogeschool Avans+ afgerond.

Sinds 2019 ben ik werkzaam als kinderfysiotherapeut (eerst i.o.) bij het Therapeutisch Centrum Lunteren. Ik werk hier met veel plezier in onze mooie grote kinderkamer en oefenzaal. De kinderen van 0-2 jaar behandelen wij aan huis. Daarnaast ben ik verschillende dagdelen te vinden op een aantal basisscholen in Lunteren.

Aandachtsgebieden:
Zuigelingen (0-2 jaar), schrijfproblemen, ontwikkelingsproblemen zowel grof als fijn motorisch en kinderen met overgewicht

Categorieën
Medewerkers

Babette Wierda – van Haandel

Functie:
Kinderfysiotherapeut
BIG registratienummer: 09044791204

Over mij:
In 1995 heb ik mijn opleiding Fysiotherapie aan de hogeschool te Nijmegen voltooid. Tijdens mijn stage in het revalidatiecentrum “de Maartenskliniek” op de kinderrevalidatie in Nijmegen werd mijn interesse in de kinderfysiotherapie bevestigd en versterkt. Ik heb toen de modulaire opleiding kinderfysiotherapie in Breda gevolgd en werk sinds 2004 als geregistreerd kinderfysiotherapeute.

In 2004 ben ik bij het team van Therapeutisch centrum Lunteren komen werken. Hier heb ik kinderfysiotherapie verder uitgebreid tot een niet meer weg te denken specialisatie binnen de praktijk.

In het gezondheidscentrum hebben we een eigen oefenzaal met veel ruimte en spelmateriaal voor het behandelen van de kinderen.

Daarnaast behandel ik de kinderen tot 2 jaar aan huis. Op deze manier kan ik gericht advies geven aan ouders over de manier waarop ze – in hun eigen omgeving – hun kind kunnen verzorgen en stimuleren tot een goede motorische ontwikkeling.

Bij een hulpvraag vanuit school of de peuterspeelzaal, gerelateerd aan motorische schoolvaardigheden is het mogelijk dat ik op locatie het kind kom observeren en eventueel behandelen.

In de loop van de tijd heb ik verschillende cursussen gevolgd op het gebied van o.a. motorische schrijfproblemen, zuigelingenasymmetrie (voorkeurshouding), motorische testen, kinderen met DCD en fitheidsprogramma’s maken voor het fitte kind.

Aandachtsgebieden:
Zuigelingen (0-2 jaar), schrijfproblemen, grof en fijn motorische ontwikkelingsproblemen bij kinderen in de schoolleeftijd en kinderen met overgewicht en fitheidsproblemen.

Categorieën
Medewerkers

Barbara Roordink-Oschmann

Functie:
Fysiotherapeut, handtherapeut, begeleider beweegprogramma DM2
BIG registratienummer: 69046656804

Over mij:
In 1996 heb ik mijn fysiotherapie diploma behaald in Utrecht. Na een aantal jaren gewerkt te hebben in Duitsland, ben ik in 2000 gaan werken in Lunteren. Ik heb een aantal cursussen gevolgd rond de thema’s “bekkenklachten” en “incontinentieklachten”. De afwisseling van het werken met zwangere vrouwen en de klachten welke daaruit kunnen ontstaan boeien mij zeer.

Om de mensen met klachten voortkomend uit Diabetes mellitus beter te kunnen helpen, heb ik diverse cursussen gevolgd. Voor deze groep begeleid ik een speciaal beweegprogramma. Ook zit ik in de werkgroep DM2 van de ROF Gelderse vallei.

Vanaf 2016 ben ik tevens actief in de werkgroep “nieuwe heup/knie” van ziekenhuis de Gelderse Vallei.

In juli 2021 heb ik de opleiding handtherapie afgerond.

Aandachtsgebieden:
bekkenklachten tijdens en na de zwangerschap, incontinentieklachten, beweegprogramma DM2, nieuwe heup en nieuwe knie, algemene fysiotherapie, handtherapie, polsklachten, elleboog klachten, aanmeten en maken van hand- en polsbraces

Categorieën
Medewerkers

Hans Takken

Functie:
Manueel therapeut MSc, longfysiotherapeut (lid COPD-netwerk longaandoeningen / Covid-19), toepassen van dry needling en begeleiden medische trainingstherapie
BIG registratienummer: 69063954504

Over mij:
In 2005 ben ik aan de Hogeschool van Utrecht afgestudeerd als fysiotherapeut. Sinds 2007 ben ik vier dagen per week bij Therapeutisch Centrum Lunteren als fysiotherapeut werkzaam. Daarnaast ben ik als manueel therapeut binnen de praktijk actief. De masteropleiding Manuele Therapie bij de SOMT in Amersfoort  heb ik in 2009 afgerond. Fysiotherapie en manuele therapie zijn een goede aanvulling op elkaar. Door deze combi ben ik beter in staat patiënten te behandelen met wervelkolom gerelateerde klachten. Daar waar nodig pas ik mijn manueel therapeutische vaardigheden toe om het beloop van de klacht positief te beïnvloeden. Daarnaast kan ik als therapeut dry needling inzetten om spier gerelateerde pijnklachten te beïnvloeden. Sinds 2010 ben ik lid van het COPD netwerk in de Gelderse Vallei (ROF) en begeleid ik patiënten met een chronische longaandoening en na een COVID-19 besmetting.

Aandachtsgebieden:
nek- en rugklachten, hoofdpijnklachten, duizeligheidsklachten, heupklachten, dry needling, longproblematiek, post-covid klachten en medische trainingstherapie

Categorieën
Medewerkers

Tom Adding

Functie:
Fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut en begeleiden medische trainingstherapie
BIG registratienummer: 89047041704

Over mij:
Mijn naam is Tom Adding. Ik ben geboren in 1973 en sinds mijn tweede woonachtig in Veenendaal. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

Na mijn VWO heb ik 1 jaar op de Universiteit van Nijmegen informatica gestudeerd, waarna ik besloot verder te gaan met de studie fysiotherapie. Ik heb in 1996 mijn fysiotherapie diploma in Nijmegen behaald. Daarna heb ik tot begin 2000 voor het Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Poliklinische Revalidatie Klimmendaal gewerkt. Sinds 1999 ben ik ook werkzaam in Lunteren en vanaf 2004 voor Therapeutisch Centrum Lunteren. In 2001 heb ik het IAS (International Academy for Sportscience) afgerond en na de opleiding geriatriefysiotherapie aan Avans Hogeschool te hebben gevolgd sta ik sinds 2010 ook geregistreerd als geriatriefysiotherapeut.

Vanaf het begin dat ik in Lunteren werkzaam ben heb ik veel met ouderen gewerkt. Ik heb gemerkt dat ik het prettig vond en nog steeds vind, om met ouderen om te gaan en te ondersteunen om zo optimaal mogelijk te blijven functioneren in het dagelijks leven. Aangezien in de praktijk steeds meer behoefte kwam aan gespecialiseerde zorg voor ouderen was de keuze om een opleiding in die richting te gaan doen een logische stap. Door het vergroten van mijn kennis rondom het ouder worden is het voor mij mogelijk om betere kwaliteit van fysiotherapeutische zorg te leveren.

Ik ben actief in het netwerk “artrose knie en heup” en ben ik lid van Parkinsonnet en het Geriatrie Netwerk Gelderse Vallei.

Aandachtsgebieden:
Parkinson, MS, beroerte/ CVA, dementie, nieuwe heup en nieuwe knie, complexe problematiek die samenhangt met het ouder worden, valproblematiek en valrisico